Bridge - Tech

אתר רשמי

החברה נוסדה על ידי צוות בעל רקע ארוך בתחום השידור, התקשורת ותעשיית המדיה, עם ידע מעמיק והבנת צורכי התעשייה מוצרי החברה מותקנים במספר רב של רשתות בעולם.

מוצרי החברה מתמקדים בשילוב בין תחום השידור והתקשורת במטרה לספק פתרונות 


MicroTimeline from bridgetechtv on Vimeo.


מוצרים נבחרים
VB220 PROBE
VB252 – DVB-T/T2 COFDM digital terrestrial Interface
microVB