Root6 Technology

אתר רשמי

ROOT6הוקמה על ידי אנשי מקצוע בענף בשנת 1997 בלבו של ייצור הפוסט של לונדון וקהילות מדיה חדשות בסוהו.

במהלך השנים, החברה עסקה בפיתוח יישומים, עיצוב מסדי נתונים והנדסת רשת ה- IP במספר פרויקטים כדי לספק מוצרים ושירותים חדשניים למגזריהפוסטוהשידור. אלה כוללים את הפיתוח של ממיר לBEAM.TV חברת אחסון וההפצה מובילה עם יותר מחצי מיליון נכסים בספרייה המקוונת שלה. המערכת אומצה באופן נרחב על ידי תעשיית הפרסום לסינון חומר המבוסס על קובץ בפסטיבלים בינלאומיים גדולים.




מוצרים נבחרים
ContentAgent - Automated file-based workflow management