IFootage Design professional tools

האתר הרשמי

חיינו ארוכים מחד אך קצרים מאידך, סוגים שונים ומגוונים של עקבות נשארות על חוף הצמיחה, מהן עמוקות ומהן רדודות, מהן גדולות או קטנות, עקבות שמהן מורכבת הדרך היום-יומית אל עבר העתיד, צמיחה עבורנו משמעה שאיפה מתמדת לשיפור המוצרים בשקדנות והתמדה.

מלידתה של IFootage בחרנו בדרך התמקדות בהמצאה, בפיתוח ובחידוש של ציוד עזר למוצרי ווידאו, דרך אשר מזינה את החלום והמשימה שבחרנו, עקרון החברה הוא במקום הראשון הלקוח, צוות החברה במקום השני ובשלישי מקימי החברה עקרון זה עוזר ומשפיע על יותר מאנשי החברה להשיג את השמחה שבלספק מוצרים במחיר תחרותי ושירות באיכות גבוהה.

התפישה של IFootage היא בעיצוב מתוך ניסיונם וצורכיהם של אנשי מדיה בכירים וצלמים מקצועיים מבריטניה וסין, בו בזמן עילית ההנהלה אשר שירתה ועבדה עם חמש-מאות חברות ביו-לאומיות מהבכירות ביותר מספקת IFootage עיצוב וייצור של מוצרים איכותיים על בסיס ניסיונם המקצועי.

ב-IFootage אנו משוכנעים כי אין מכשול שאין להתגבר עליו בדרך, אנשי IFootage יודעים שאין זה קל אבל לא יוותרו על מחויבותם למימוש החלום.


מוצרים נבחרים
Shark Slider S1
Wireless Motion Controller System S1A1
Mini Crane M5