אתה נמצא כאן: בית / מגזרים

ADDER

אתר רשמי

חברתADDERנוסדהבשנת 1984 ומייצרתמוצריםבתחוםהתצוגהוהשליטהמרחוק.

בתחום השידור/הביטחון/בקרה כל הארכה או הרחקה של מערכות צפייה או שליטה עלולה לגרום לנזק אנוש אם זה לשידור טלוויזיה או שליטה בחדר בקרה.

חברת ADDER שומרת על איכותהגבוהה של המוצרים, פיתוח טכנולוגיה עצמאי, רכיבים איכותיים , ומקפידה על בקרת איכות גבוהה מאוד.

לכן חברות תעופה, חברות צבאיות וממשלתיות , אולפני הטלוויזיה, חדרי השידור בוחרים שוב בכל שנה את המוצרים כגון :

KVM, פתרונותמערכותמחשובמרובותמקורות, מאריכיוממתגיIP, מאריכיUSB, הפצהלשלטיחוצותועוד.


מוצרים נבחרים
ADDERLink INFINITY dual
ADDERLink INFINITY Manager - A.I.M
ADDERView CATxIP 5000