המכללה למינהל - בית הספר לתקשורת


הקמת אולפן  טלוויזיה לימודי  כולל תאורת אולפן  ומערכת אחסון מרכזית

דרישות הלקוח:

אולפן טלוויזיה לימודי

חדרי עריכה ומערכת אחסון מרכזית

מצלמות ואביזרים לצילומי חוץ

הציוד שאופיין ונרכש לטובת הפרוייקט:

3 קווי מצלמותDXC-D55  SONY 

3 פדסטלים תוצרת Sachtler

נגן מקליט TURBO תוצרת GRASSVALLEY 

שולחן ניתוב תוצרת Broadcastpix

חדר סאונד עם מיקסר דיגיטלי LS-18  תוצרת YAMAHA

תאורת אולפן פלורסנטית ופנסי עדשה תוצרת חברת ARRI

מערכת פיקוד תאורה תוצרת  ADB

מערכת אחסון מרכזית EDITSHARE 18TB