צה"ל, משרד הבטחון ומשטרת ישראל


ביצוע פרוייקטים  TURN-KEY במסגרות הבטחון ומתן שירותי אחזקה ותמיכה רב- שנתית.